Het Kenniscentrum Cultuuronderzoek bestudeert de beleving en participatie in cultuur