Op 1 april 2023 ging het nieuwe Kenniscentrum Cultuuronderzoek van start alsĀ wetenschappelijk steunpunt voor beleidsrelevant cultuuronderzoek. Het Kenniscentrum wordt gevormd door een consortium van:

  • Universiteit Gent, die als initiator optreedt, Vakgroep Sociologie - CuDOS
  • Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie - TOR

Het Kenniscentrum Cultuuronderzoek wordt gefinancierd vanuit de begroting van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.