Promotor-coördinator

Prof. dr. John Lievens

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep CuDOS - Universiteit Gent
John.Lievens@UGent.be 

John Lievens is hoogleraar in de Vakgroep Sociologie aan de Universiteit Gent, waar hij verschillende statistiekvakken en demografie doceert. Hij is er verbonden aan de onderzoeks­groep CuDOS. Zijn onderzoeks­thema's betreffen cultuur­ en kunstenparticipatie, cultuur­beleving, leefstijlen, cultuureducatie, sociaal-wetenschappelijke methodologie, seksuele gezondheid, en gezinsvorming in etnisch-culturele minderheden. Sinds 2001 is hij als coördinator betrokken bij de opeenvolgende steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek naar cultuur.

Coördinator

Prof. dr. Jessy Siongers

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep CuDOS - Universiteit Gent
Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep BRISPO - Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Educatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel
Jessy.Siongers@UGent.be

Jessy Siongers is sinds 1 oktober 2012 als coördinator verbonden aan het Kenniscentrum Cultuuronderzoek. Daarnaast doceert ze aan de VUB het vak cultuurmanagement. Zij studeerde Sociologie en Culturele Studies aan de KU Leuven en behaalde een PhD in de Sociologie aan de VUB. Zij verrichtte onder meer onderzoek naar drempels in cultuur­participatie, jongeren en cultuur­participatie, de relatie tussen culturele preferenties en attitudes, amateur­kunst­beoefening, kunst- en cultuureducatie en de loopbanen van creatieve professionals.

Promotoren

Prof. dr. Bram Spruyt

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep BRISPO - Vrije Universiteit Brussel
Bram.Spruyt@vub.be

Bram Spruyt is als hoofddocent Sociologie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij onder meer Cultuursociologie en Cultuuronderzoek doceert. Zijn belangrijkste onderzoeks­interesse focussen zich onder meer op de cultuursociologie met daarbij een speciale focus op sociale ongelijkheden in (cultuur)participatie, de effecten van cultuur­participatie en beleidsonderzoek. In zijn onderzoek gaat ook vaak bijzonder aandacht naar jongeren en de analyse van leeftijdsverschillen.

Prof. dr. Ignace Glorieux

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep BRISPO - Vrije Universiteit Brussel
Ignace.Glorieux@vub.be

Ignace Glorieux is emeritus hoogleraar verbonden aan het Brussels Institute for Social and Population Studies (BRISPO) van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek situeert zich vooral op het domein van tijdsbesteding en tijdsordening, schoolloopbanen, de transitie van school naar werk en cultuur­participatie. Hij doceert het vak Sociologie van de tijd en de tijdsordening.

Prof. dr. Theun Pieter van Tienoven

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep BRISPO - Vrije Universiteit Brussel
Theun-Pieter.van.Tienoven@vub.be 

Theun Pieter van Tienoven is een deeltijds onderzoeks­professor en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Brussels Institute for Social and Population Studies (onderzoeks­cluster TOR) van het Departement Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn belangrijkste onderzoeks­thema's hebben betrekking op de temporele organisatie van samenlevingen en de daaruit voortvloeiende (gender)ongelijkheid in het dagelijks leven, waaronder ongelijkheid in de balans tussen werk en privéleven, vrije tijd en culturele participatie. Zijn onderzoek omvat ook methoden voor gegevensverzameling. Tussen 2008 en 2014 en vanaf 2022 was hij als onderzoeker betrokken bij cultuuronderzoek, nu is hij promotor.

Onderzoekers

Elke Van Dam

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep CuDOS - Universiteit Gent
Elke.VanDam@UGent.be  

Elke Van Dam begon in 2023 als onderzoeker bij het Kenniscentrum voor Cultuuronderzoek. Ze behaalde een diploma leerkracht secundair onderwijs aan de HoGent en daarna een master Sociologie aan de Universiteit Gent met als major Politieke Sociologie. Tijdens deze opleidingen ontwikkelde ze een interesse voor ongelijkheid binnen de samenleving, de groepen die ermee te maken hebben en de drempels die ermee gepaard gaan. Binnen het Kenniscentrum voor Cultuuronderzoek focust ze op cultuur­participatie in Vlaanderen waarbij ze verdere analyses op de huidige participatie­survey doet en publieksonderzoek.

Jens Verhoeven

Vakgroep Sociologie - Onderzoeks­groep BRISPO - Vrije Universiteit Brussel
Jens.Verhoeven@vub.be 

Jens Verhoeven is sinds 2023 als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Cultuuronderzoek. Hij behaalde zijn Master in de Sociologie aan de Universiteit van Antwerpen met een specialisatie in cultuursociologie. Tijdens zijn opleiding richtte hij zich op de ontwikkeling van normatieve overtuigingen binnen een informatie­maatschappij en onderzocht hij de impact van moderne communi­catie­structuren op dit proces. Binnen het kenniscentrum zet Jens zijn expertise in om de waarden van cultuur te onderzoeken en haar rol in onze samenleving te begrijpen.