Het Kenniscentrum heeft een drieledige opdracht:

  1. Het Kenniscentrum verricht onderzoek dat aansluit bij de kennisnoden van het cultuurbeleid en dat vertrekt vanuit drie onderzoekslijnen:
    • Cultuurparticipatie in Vlaanderen, met onder meer verdere analyses op de laatste participatiesurvey die tussen 2020 en 2022 werd afgenomen en de evaluatie van de participatiesurvey met het oog op een volgende participatiesurvey in 2028 of 2029.
    • Cultuuractiviteiten en hun bereik waarbij het Kenniscentrum het in 2018 uitgevoerde publieksonderzoek voor de musea verderzet, nu aangevuld met meer experimenteel onderzoek. Daarnaast zal het Kenniscentrum haar publieksonderzoek uitbreiden in de richting van de podiumkunsten (theater, dans, muziek en circus).
    • De waarde van cultuur, waarbij op zoek gegaan wordt naar de intrinsieke waarde van cultuur en naar de waarde van cultuur op economisch, sociaal, cultureel en psychologisch vlak.
  2. Het Kenniscentrum neemt samen met het Onderzoeksplatform Cultuur een informerende en coördinerende rol in het ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten van onderzoeken die relevant zijn voor het cultuurbeleid van de Vlaamse overheid. Daarnaast organiseert het centrum ook inhoudelijke reflectie- en werkmomenten over onderzoek, onderzoeknoden en onderzoeksmethoden en waakt ze over de uitvoering van de Agenda Beleidsrelevant Cultuuronderzoek. Bijkomend bouwt het een onderzoeksportaal voor beleidsrelevant cultuuronderzoek uit (zie Kennisbank).
  3. Het Kenniscentrum is aanspreekbaar voor het formuleren van beleidsadviezen vanuit de eigen opgebouwde expertise. Het Kenniscentrum kan gevraagd worden om korte antwoorden te geven op concrete en gerichte beleidsrelevante onderzoeksvragen. Het gaat om adviesvragen waarvan het antwoord binnen de expertise en kennis van het Kenniscentrum valt.

Meer info over het onderzoeksprogramma 2023 en 2024